Learn to Know - Học Để Biết

Học để Hiểu Biết về một chủ đề, kỹ năng nào đó

Know to Live - Biết Để Sống

Hiểu biết để áp dụng kiến thức có được vào cuộc sống

Live to be - Sống để trở thành

Rèn luyện kỹ năng, áp dụng vào cuộc sống để trở nên thành thục và trở thành của mình

Khóa học Online - Nổi bật

All Categories
Art & Design
Business
Marketing
Personal Development
Chiến dịch Digital Marketing của bạn đã: Có một ideas đúng insight Sử dụng các công cụ marketing phù hợp Được quản trị các nguồn lực tốt Được phối ...
Beginner
60 mins
Add to Wishlist
Free
Ngày nào cũng vậy, tôi rời nhà từ sớm, chạy vội đến cơ quan, lao ngay vào công việc. Các cuộc hẹn, cuộc họp, công tác quản lý… cứ cuốn tôi đi hết m...
Beginner
2 Lectures
1 week
Add to Wishlist
Free
Bài chia sẻ của nhà giáo dục Giản Tư Trung tại sự kiện EDUX 2016 – Tổ chức tại TP.HCM
Beginner
1 Lectures
52 mins
Add to Wishlist
Free

Khóa học Online - Miễn phí

Discover our most popular courses for self learning

Chương trình đào tạo tại trường

ACB Title

image_b_1

Hợp tác Giảng dạy tại THINKDEMY

Teach what you love. Masterstudy gives you the tools to create an online course.
Start teaching
image_b_2

THINKDEMY dành cho Doanh Nghiệp

Get unlimited access to 2,500 of Udemy’s top courses for your team.
Doing Business
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.