Learn to Know - Học Để Biết

Học để Hiểu Biết về một chủ đề, kỹ năng nào đó

Know to Live - Biết Để Sống

Hiểu biết để áp dụng kiến thức có được vào cuộc sống

Live to be - Sống để trở thành

Rèn luyện kỹ năng, áp dụng vào cuộc sống để trở nên thành thục và trở thành của mình

RECENT COURSES

All Categories
Art & Design
Business
Marketing
Personal Development
Chủ đề Phát triển bản thân luôn là một đề tài thu hút được nhiều sự quan tâm của những người trẻ. Một trong những cách để phát triển bản thân đơn g...
Beginner
5 Lectures
Add to Wishlist
Free
Ngày nào cũng vậy, tôi rời nhà từ sớm, chạy vội đến cơ quan, lao ngay vào công việc. Các cuộc hẹn, cuộc họp, công tác quản lý… cứ cuốn tôi đi hết m...
Beginner
2 Lectures
1 week
Add to Wishlist
Free
Bài chia sẻ của nhà giáo dục Giản Tư Trung tại sự kiện EDUX 2016 – Tổ chức tại TP.HCM
Beginner
1 Lectures
52 mins
Add to Wishlist
Free
Art & Design >
$15
Test
1 Lectures
Add to Wishlist
$15
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
$15
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
Free
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
Free
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
Free
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
Free
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
Free
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
Free
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
5 Lectures
10 hours
Add to Wishlist
Free

Popular courses

Discover our most popular courses for self learning

image_b_1

Become an Instructor

Teach what you love. Masterstudy gives you the tools to create an online course.
Start teaching
image_b_2

Masterstudy For Business

Get unlimited access to 2,500 of Udemy’s top courses for your team.
Doing Business

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words
Your e-mail address
Error API
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.