Chẩn “bệnh” cho kế hoạch Digital Marketing của bạn.

Chiến dịch Digital Marketing của bạn đã:

 • Có một ideas đúng insight
 • Sử dụng các công cụ marketing phù hợp
 • Được quản trị các nguồn lực tốt
 • Được phối hợp các Media Channel phù hợp chưa?

Công cụ với 6 nhóm câu hỏi trọng yếu của ThinkDemy sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi này và so sánh với chuẩn mực chung của thị trường.

1/ Right Campaign Objectives:

 • Mục tiêu của chiến dịch của bạn đã rõ ràng chưa?
 • Nếu có nó là gì?
 • Bạn dự định chạy chiến dịch trong bao lâu
 • Kết thúc chiến dịch bạn mong đợi điều gì so với hiện tại?

2/ Good Insight

Insight là gì:https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/1360-Insight-Niem-vui-hay-noi-thong-kho-cua-nguoi-lam-marketing

 • Bạn đã có chân dung khách hàng cụ thể của mình chưa?
 • Họ bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, sở thích và mối quan tâm của họ là gì?
 • Insight của họ đối với sản phẩm / dịch vụ của bạn là gì? Ví dụ:
 • Bạn đã khảo sát insight này trên tập khách hàng thực tế chưa?

3/ Great Ideas.

 • Chiến dịch của bạn có một BIG IDEAs theme xuyên suốt chưa?
 • BIG Ideas này có phù hợp với Insight mà bạn vừa tìm ra chưa?
 • Big ideas này thể hiện xuống từng kênh truyền thông như thế nào?

4/ Right Media Channel.

 • Mục tiêu Media của bạn đã xác định rõ ràng chưa?
 • Đó là gì? Awareness / Engagement or Push Sale
 • Các kênh bạn lựa chọn sử dụng: Social / Influencers / PR / Search / Display / iVideo / Mobile App

5/ Well Timing Planed

 • Chiến dịch của bạn kéo dài bao lâu
 • Chiến dịch của bạn gồm bao nhiêu giai đoạn?
 • Mục tiêu truyền thông, và kênh truyền thông của từng giai đoạn là gì?
 • Các kênh Media của bạn chạy song song hay cuốn chiếu
 • Bạn rải đều hay tập trung

6/ Cleanly KPI & Tracking Tool.

 • Bạn đã có công cụ đo lường tương tác Social chưa?
 • Bạn đã có công cụ đo lường traffic website chưa?
 • Bạn đã có công cụ đo lường các nguồn truy cập website của mìh chưa?
 • Bạn đã có công cụ đo lường các chỉ số Social chưa?

 

undefined

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Duration: 60 mins
Level: Beginner
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.