Vì-Sao-cho-Thinkdemy

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

THINKDEMY ra đời với sứ mệnh góp phần kiến tạo một thế hệ những người trẻ ưu tú, có góc nhìn đa chiều và kiến thức chuyên môn tốt.

TRIẾT LÝ ĐÀO TẠO

Một Giảng viên tại THINKDEMY sẵn sàng nói và giảng dạy học viên dựa trên 3 niềm tin:

Tiềm năng của bạn là vô hạn, và sự học thực sự sẽ giúp giải phóng những năng lực tiềm ẩn đó.

 

Bạn có khả năng chinh phục mọi mục tiêu nếu hội đủ 2 yếu tố “Kiến Thức” để tìm ra cách làm đúng đắn, hiệu quả và “Kỷ Luật” để quyết theo đuổi mục tiêu.

Bạn chỉ thực sự hạnh phúc và thành công, khi bạn trở thành phiên bản tốt hơn của chính bạn mỗi ngày, chứ không phải một bản sao của ai khác.

thinkdemy

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO

ĐIỂM KHÁC BIỆT

THINKDEMY mang đến sự khác biệt trong đào tạo bởi các yếu tố sau:

Chương trình đào tạo toàn vẹn trên cơ sở đi từ Nhận thức, tư duy đến kỹ năng và công nghệ.

 

Chương trình đào tạo xây dựng từ kiến thức thực tế của các chuyên gia nhiều kinh nghiệm.

 

Kết hợp độc đáo giữa Đào tạo trực tiếp và E-learning, giúp người học trải nghiệm trọn vẹn nội dung kiến thức và liên tục được cập nhật kiến thức mới.

LEARNING TO CREATE – HỌC ĐỂ KIẾN TẠO