Think Demy

Teacher Courses

Mỗi doanh nhân hay nhà sáng lập đều khao khát xây dựng nên một công ty đình đám tiếp the...
Beginner
1 Lectures
60 phút
Add to Wishlist
Free
Chiến dịch Digital Marketing của bạn đã: Có một ideas đúng insight Sử dụng các công cụ marketing phù hợp Được quản trị các nguồn lực tốt Được phối ...
Beginner
60 mins
Add to Wishlist
Free
Personal Development >
1 week
Free
Ngày nào cũng vậy, tôi rời nhà từ sớm, chạy vội đến cơ quan, lao ngay vào công việc. Các cuộc hẹn, cuộc họp, công tác quản lý… cứ cuốn tôi đi hết m...
Beginner
2 Lectures
1 week
Add to Wishlist
Free
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.